Historiek DIGI+

2018-2019

De partners binnen de ‘sectorwerking van de Metaal & Technologie’ van de stad Gent waren zich zeer bewust van de grote nood aan bijscholing rond ‘digital skills’ binnen deze sector. Om te onderzoeken hoe ze hierop konden inspelen, en hoe ze bedrijven en sectoren konden ondersteunen, is in 2018 het proefproject “DIGI Smaakmaker” (nu DIGI+) opgezet. 

Dit proefproject werd positief onthaald door ABC Engines en Volvo Car Gent. Bekijk de video hiernaast voor hun verhaal.

DIGI Smaakmaker is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de stad Gent, het loopbaanfonds mtech+ Oost-Vlaanderen (het vroegere TOFAM Oost-Vlaanderen), en met de medewerking van de bedrijven ABC Engines en Volvo Car Gent. Voor de aanpak en uitvoering van de DIGI Smaakmaker werd samengewerkt met sociaal innovatiebureau iDROPS.

De Stad Gent en mtech+ maakten in 2019 een draaiboek rond het organiseren van een DIGI+ traject, download het hier.

Draaiboek 2019 ‘Organiseren van een DIGI+ traject’

Partners 2019 – 2020

2020-2021

In 2020 maakte DIGI Smaakmaker (nu DIGI+) onderdeel uit van FutureFit. Een grootschalig internationaal training- en onderzoeksproject geleid door Nesta, ondersteund door google.org.

Bij Volvo cars, ABC engines en Niko werden meer dan 400 arbeiders gemotiveerd en opgeleid aan de hand van de DIGI Smaakmaker beurs en leermodules.

HIVA, de onderzoeksinstelling voor arbeid en samenleving van de KUL, deed in België onderzoek naar de effectiviteit van de DIGI Smaakmaker en opleidingen. Hier kwam uit voort dat DIGI+ zorgt voor:

  • Een sterk positief effect op de motivatie om bij te scholen
  • Meer kennis van digitalisering en digitale instrumenten
  • 93% van de werknemers rapporteert betere digitale vaardigheden
  • Werknemers kunnen zelfstandiger en efficiënter werken

In het FutureFit-onderzoek vind je interessante tips rond hoe een effectieve leeromgeving op te zetten. Best practices van uit zowel België als andere landen in Europa. Benieuwd naar alle bevindingen? 

Lees hier het volledige rapport!

Partners 2020 – 2021